Zadbaj o bezpieczeństwo danych
osobowych w Twojej Firmie

Biuro Bezpieczeństwa Danych to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Audyt RODO

Celem audytu jest stwierdzenie zgodności sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwa firmie, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dokumentacja

Usługa polega na przygotowaniu kompleksowej i indywidulanie dopasowanej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Szkolenia RODO

Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników, Inspektorów Ochrony Danych oraz branżowych (dedykowanych dla działów HR /IT /E-commerce/ Marketingu).

Przejęcie funkcji IOD

Jeżeli tematykę ochrony danych traktują Państwo priorytetowo, dajemy możliwość opieki naszego Inspektora Ochrony Danych nad Państwa firmą.

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenia

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien przeszkolić pracowników w zakresie ich ochrony. Organizowane przez nas szkolenia mają na celu przygotować Państwa pracowników do pełnienia powierzonych im  zadań w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Szkolenia e-learning

Z myślą o potrzebach Twojej firmy, związanych z koniecznością ciągłego rozwoju pracowników w zakresie zabezpieczenia i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia polityki bezpieczeństwa, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę kursów e-learningowych.

Szkolenia stacjonarne

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń w formie stacjonarnej, dając możliwość nieograniczonego kontaktu z prowadzącymi zajęcia ekspertami. Prowadzone szkolenia kładą nacisk na praktykę – tak, aby po wyjściu z nich kursanci byli przygotowani do pełnienia swoich obowiązków.

Szkolenia branżowe

Nasi specjaliści w oparciu o informacje uzyskane od Państwa chętnie przygotują i przeprowadzą dedykowane szkolenie branżowe m.in. w zakresie ochrony danych osobowych w marketingu, służbie zdrowia, turystyce i hotelarstwie, czy zatrudnieniu i rekrutacji.

Nasz zespół

Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Aktualności